Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022.

 

 

9. Vnitřní struktura Soupeřů

 

V průběhu našeho vyprávění jsme se postupně setkali s celou řadou kolektivů a společenství, které souhrnně vystupují v roli anti-kristovsky orientovaných Soupeřů. Pojďme se nyní poněkud podrobněji a systematičtěji podívat na tyto kolektivy, které v poslední fázi současného SAC pragmaticky uzavírají různé koalice a aliance. Můžeme si je strukturovat do 12-ti samostatně operujících společenství, přičemž teprve nedávno se spojili dohromady a proto si je nazveme UIR neboli - Spojené hnutí odporu Soupeřů, o nichž již víme, že se účelově spojili proti Centrálnímu zdroji či Bohu a proti povzneseným bytostem, stojí na straně zla, vyznávají temnotu a neřídí se Zákony Jednoty. Všech 12 společenství dnes tvoří tzv. Luciferovu Armádu a jakousi protisílu vůči Zdroji, povzneseným bytostem, IAFW (ohromné Intergalaktické sdružení svobodných světů – zakladatelé Guardian Alliance, jakési své Delta Force:) a Guardian Alliance – Společenstvu Strážců, kteří stojí na straně dobra, vyznávají světlo actí zákony Jednoty. Společně mají v úmyslu zvítězit v současném dramatu a dosáhnout tak relativně velkého vítězství ve svém odboji vůči Zdroji a podrobení si planetárních zdrojů i lidstva jako biologického druhu. Jejich vítězství by pro lidstvo bylo v mnohém velmi neblahé. Základní způsob jejich práce v naší D3 je infiltrace mezi kristovské andělské kmeny skrze své pozemské hybridní rasy, známé jako Ilumináti a skrze jejich loutko-vedení (vědomé i nevědomé) ovládnutí rozhodovacích, mocenských, mediálních a silových pozic v lidských organizacích, s následným převzetím jejích správy se silovými, donucovacími složkami v pozadí. Samozřejmě, vše kryto vícenásobnou vrstvou mystifikací a falešných informací s cílem zmást kauzální a logické uvažování ovládnutých lidských společenství (národů) aby tito nedokázali správně identifikovat svoji situaci. Přestože tedy Ilumináti tvoří velikou minoritu v ovládnutých společenstvích, drží ve svých rukou klíčové právní, ekonomické, informační, energetické a silové (královské) pravomoci, které jim umožňují takto ovládnutému společenství vládnout s konečným cílem stanoveným jejich ET sponzory - stáhnout naši Zemi a všechny kristovské andělské kmeny do jejich reverzního Fantomového matrixu, ovládnout systém pozemských Hvězdných bran a tím získat kontrolu nad interdimenzionálním provozem v celém tomto našem, potažmo poté již jen jejich, vesmíru. A přitom celá tato gigantická šachová partie jde do finále v našem SAC 2000-2022. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tyto anti-kristovské síly a vlivy, naše Soupeře, kteří se do této anti-kristovské sjednocené formace - UIR uspořádali v roce 2000.

 

1. Nekromitoni z Andromédy

jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z Andromedy, jsou zakládajícím a vedoucím kolektivem v UIR.

 

 • Stvořili zlem pokřivené budhistické, tibetské a křesťanské východní učení a okultní spisy.
 • Stvořili luciferiánsko-satanistickou bibli o nekromancii.
 • Stvořitelé luciferiánského mystického učení starověkého Egypta, Tibetu a májské civilizace.
 • Stáli u zrodu společenstva Alfa-Omega templářů Melchizedeka.
 • Organizují channelingové skupiny a patří mezi ně: Lord Melchizedek, Archanděl Michael, Andělská Hierarchie, Kryon, Corteum.
 • Stvořitelé Nefílimů (Nefilimové) kříženců Anunnaků a Androméďanů.
 • Falešné channelingové spojení s údajným Ježíšem tzv. Mistrem Sanandou.
 • Falešné povznesené bytosti patřící do společenstva Vairagi.
 • Společenstvo Thule.
 • ET kontakty a channeling s Androméďany
 • Nyní přátelé, ale bývalí nepřátelé Mardukových luciferiánů a Mardukových draminů, kteří založili spojenectví Omicron.
 • Různé Anunnaki kolektivy Jehova-Anunnaki a Nefité-Nefilim.
 • Slouží jim i jejich hybridní lidsko/hmyzí rasa tzv. Muži v černém (Men in Black).

 

2. Luciferiáni z Alfa Centauri A, B a C (C je Proxima Centauri) a Modrá rasa kentauřanů

jedná se o hybridní rasu padlých Anu-Serafimů z Omega Centauri.

 

 • Stvořili zlem pokřivené hinduistické, sanskrtské a islámské východní učení a okultní spisy.
 • Stvořili zlem pokřivené tradiční učení šamanů, pohanů, druidů a wicca.

 

3. Zeta Rigeliánci a Zeta Retikuli rasa Zefelium, tzv. Greys – Šediváci

jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega

 

 • Greys ze systémů Zeta Retikuli otevřeli během let 1903 až 1916 portál z paralelní verze naší Země v D1 (tzv. Fantomová Země ekvivalent pekla, lze se tam dostat například skrze tzv. Bermudský trojúhelník).
 • Zeta vláda Rigeliánské a Drakoniánské konfederace v systému Orionu, kontrolují skupinu MJ-12, základ pro smlouvu s nacisty, plně kontrolují např. i zotročený lid v systému Zeta Retikuli.
 • Kontrolují channelingy se Zeta (Greys) bytostmi, Zeta-Talk.
 • Infiltrovali společenstvo Thule.
 • Jejich člověk byl okultista Aleister Crowley.
 • Infiltrovali společenstvo Černého Slunce.
 • Stáli u zrodu tzv. Zlatého úsvitu (u společenstva Golden Dawn).
 • Stvořili metafyzické kulty skrze enochiánské strážce.
 • Stvořili zlem pokřivené pohanské učení.
 • Spolupracovali na Filadelfském experimentu a na projektu Montauk, v roce 1983 vznikla se Zemí aliance Země a andromédských Rigeliánců.
 • Spolupracují s drakoniánskými andromédskými Nekromitony a s některými Omicron drakoniánskými a Odedikron reptiloidními frakcemi.
 • Řídí agendu tzv. Velký bratr, známé drakoniánské intriky na ovládnutí světa s pomocí svých Illuminátů, hochů z projektu Montauk.
 • Zčásti jsou Greyes zastoupeni i v Nibiruánsko-plejádském Samjase luciferiánském společenstvu a Thoth-Enki Zephelium společenstvu. Během let 1983 a 1984 přistoupili některé bytosti z Nibiru, plejádského Samjase luciferiánského společenstva na Smaragdovou smlouvu (amnestii/vykoupení, ale nebylo jich v této rebélii proti zlu moc).

 

4. Drakoniánci z Omikronu

jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega, ovládají morfing - změnu podoby

 

 • Stvořili maltézské rytíře tj. katolický templářský rytířský řád.
 • Stvořili mafii v Římě a svoji římskou královskou iluminátskou Remus linii.
 • Hibiruánce infiltrovali skrze své Farizeje a královskou Hallah linii.
 • Egypt infiltrovali skrze svoji Dračí královskou linii Tutmosise/Ramsese.
 • Stvořili McDonaldovskou, skotskou linii loupežníků.
 • Stvořili učení nacistů.
 • Stvořili mystické školy společenstva Černého Slunce.
 • Mají obávanou Kurrendara-Draminskou dračí královnu.
 • Stvořili šamanismus domorodých američanů, peruánců a afričanů.
 • Stvořili haitské a africké vůdů.
 • Stvořili a ovládají římskokatolickou víru.
 • Předali své učení toltékům a aztékům.
 • Předali své učení inkům.
 • Předali své učení islámistům, ovládají Taliban.
 • Předali své učení wiccanům a pohanům.
 • Stvořili zlem pokroucené učení reiki.
 • Často se falešně vydávají za skupinky GA (Strážců), ale ve skutečnosti to nejsou GA, ale reptiloidní skupiny z Omikronu.
 • Patří mezi ně i někteří Zeta Rigeliánci, kteří se spojili s Odedikron Reptiloidy a Mardukovými Draminovými Anunnaki.

 

5. Drakosové

jedná se o padlou hybridní lidsko-serafimskou rasu Drakoniánců z Orionské konfederace

 

 • Způsobují rozmanité nemoci jako šamanské prokletí.
 • Vytvářejí různé falešné environmentální poruchy a vidiny (např. i anomálie v počasí)
 • Předali lidstvu velmi nebezpečnou dračí technologii.
 • Ovládají lidsko-ještěří shapeshifting - manupulaci s lidským vnímáním podoby jejich příslušníků.
 • Maskují se za anděly, přitom to jsou strašliví ET démoni.
 • Využívají astrální projekce, pro provádění falešného sexu v astrálu D4 (incubus a seccubus) a přitom do D4 jemněhmotného biopole takto svedených lidí implantují své ovládací implantáty.
 • Používají určité zvukové tóny pro poškození srdeční čakry v D4 a ničí tím přes astrál láskyplnost v lidech a tím nepříznivě ovládají světové dění.
 • Spolupracují s Zeta Rigeliánci (Greys) a Omikron Drakoniánskými Anunnaki ( kříženci Anunnaki a Omikron-Drakoniánců ).

 

6. Reptiliánci z Odedikronu

jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega a Alnilam z Orionu

 

 • Jejich primární rasou jsou létající "Gargoyly", hybridní, okřídlená lidsko-reptiloidní rasa (dračí můry).
 • Stvořili nibiruánskou hybridní anunacko-reptiloidní linii Enlil.
 • Stvořili taransko-alkyonskou hybridní, lidsko-anunnacko-reptiloidní Beli-Kudyem linii
 • Stvořili zlem pokřivené egyptské, pohanské, šamanistické a kahuna mystické učení.
 • Stvořili svoji římskou královskou iluminátskou Romulus linii.
 • Stvořili sumersko-egyptský kult krokodýla a jestřába a iluminátskou Horus linii.
 • Stvořili malajské vůdů.
 • Chtějí dosadit jako jediného globálního vládce na Zemi svého Lorda Maitreyu.
 • Stvořili zlem pokřivené křesťanské západní učení a okultní spisy.
 • Některé skupiny spolupracují s Odedikron drakoniánskými dračími můrami, se Zeta Retikuli šediváky a s plejádskými Samjase luciferiánskými Anunnaki.
 
7. Mardukovi luciferiánští Anunnaki

jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu

 

 • Kontrolují do Fantomového matrixu stáhlé Nibiru, Tiamát a Alfa a Omega Centauri.
 • Jejich primární rasou jsou "Vichoricové", hybridní hmyzo-hadí hominid - Thoth-Enkiho satanská linie a "Vichorové" - plavovlasí hominidé.
 • Strůjci pádu Atlantidy a tvůrci Luciferské úmluvy v roce 9560 př.n.l.
 • Stvořili svoji iluminátskou babylonsko-sumerskou, královskou Vicherous linii.
 • Stvořili svoji iluminátskou skandinávskou linii Králů Vi - známou královskou linii Vi-kingů.
 • Stvořili McGregorovskou, skotskou linii loupežníků.
 • Egypt infiltrovali skrze svoji královskou linii templářských Hyksosů, která je východiskem středověkých Templářů a dnešních svobodných zednářů.
 • Spolupracují s plejádskými Samjase luciferiánskými Anunnaki a Nibiruánci, Thoth Enki Zephelium Anunnaki a kentaurskými luciferiány, dále s Nekromitonskými Androméďany a s orionskou nekromitonskou Černou Ligou (hrozivé společenstvo!)
 • Podíleli se na pokřivení a negaci učení druidů, keltů, pohanů a křesťanské protestantské církve.

 

8. Marduk-Draminové - satanističtí Anunnaki

jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu

 

 • Jejich zájmy prosazuje krutovládkyně draminská dračí královna, hybridní rasa sauro-hmyzo-lidské podoby.
 • Stvořili Sethovu okultní školu v Egyptě.
 • Jejich ilumináti jsou známi i v bibli jako Sethova královská pokrevní linie
 • Stvořili satanistickou bibli nekromancie.
 • Stvořili satanismus.
 • Stvořili zlem pokřivené islámské a židovské učení a okultní spisy.
 • Stvořili Ku klux klan.
 • Pokřivili duši Rasputina a vytvořili satanistické channelingové skupiny.
 • Spolupracují s Drakoniánci z Omikronu, Drakosy a orionskými Nekromitony z Černé agendy a drakoniánsko-andromédskými nekromitonskými hybridy.

 

9. Enlilovi Anunnaki z Odedikronu

jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu

 

 • Kontrolují do Fantomového matrixu stáhlé Nibiru, Tiamát a Avalon z Lyry.
 • Enki Zephelium rasy a Marduk luciferiánské Anunnaki rasy stvořili nibiruánské primáty-hominidy což byla otrocká rasa Lulcus-neandrtálců, určená pro těžbu zlata v afrických dolech a v dolech na středním východě před 250000 lety (současný člověk nepochází z neandrtálce).
 • Enlil-Anunnaki loupeživá rasa okupovala Zemi v období 148000 př.n.l. až 75000 př.n.l..
 • V období 25000 př.n.l. započala Luciferova rebélie.
 • V období 10500 př.n.l. započal útok Lucifera na Zemi o nadvládu nad Zemí.
 • V roce 9560 př.n.l. započala díky Luciferově úmluvě finální invaze na dobytí Země s pomocí lidských zrádcovských klanů v Atlantidě.
 • V roce 9558 př.n.l. luciferiánské síly dobyly planetu Zemi, načež byla ze Země Strážci stažena Krystalová technologie a nastal zde věk temnoty.
 • Stvořili atlantsko-egyptské mystické školy řádu Fénixe (PIN Phoenix) a řádu Jestřába.
 • Stvořili šamanské tradiční učení Sokola (PIN Falcon).
 • Stvořili nůbíjské, májské, toltécké, olmécké a indiánské (domorodí američané) jestřábí kulty a krokodýlí kulty.
 • Stáli u zrodu loupeživých kmenů Galů ve Francii a Anglii.
 • Stvořili v Evropě společenstva Svobodných templářů a Svobodných zednářů ovládaných Drakonskými a Anunnaki frakcemi.
 • Ponejvíce jsou známi z channelingu jako členové koncilu 9-ti neznámých nebo koncilu 12-ti neznámých (ve skutečnosti to je Nibiru koncil).
 • Stáli u zrodu plejádsko-nibiruánské koalice.
 • Z channelingu se mohou představit i jako Galaktická federace vedená Ashtarem Sheranem, který je  ve vesmíru známý jako imperátor Ashtar (Ashtar Command – AC). Jedná se o channeling z luciferiánské planety Nibiru a jsou to padlí Plejáďané vyznávající Lucifera.

 

10. Jehovovi Anunnaki

jedná se o padlý kolektiv Annu-Elohim, soustředěný kolem padlého avatara z D11 - Jehovy

 

 • Linie Jehova – Nefilim – Morantiánci.
 • Hlavní strůjci odporu, kteří velmi negativně pozměnili původní Svobodné učení od Centrálního zdroje, které je uchováno na lemursko-atlantsko-essenských 12-ti CD-T discích (jen si připomeňme,že to je 12 holografických kotoučů, podobných dnešním DVD, na kterých je uloženo původní nepokřivené učení od Centrálního zdroje), tyto disky ochraňují Strážci - stoupenci Smaragdové smlouvy a představují nejstrategičtější materiál na Zemi, protože obsahují čisté a ještě ze strany sil Soupeřů nepokřivené učení.
 • Podíleli se na negativním pokřivení křesťanských protestantských okultních spisů.
 • V channelingu se představují i jako společenstvo Urantia a podílejí se na psaní channelingových materiálů v knize Urantia.
 • Stvořili Chrám Melchizedeka a texty Mormonů.
 • Stvořitelé linie Jehova-Nefité-Nohassim: YHWH linie, Jehovovy biblické příběhy, 12 falešných (zlovolných) kmenů v historických, židovsko-křesťanských spisech a siriánských "Synů Zadoka".
 • Jehova-Nefite-Adam Kadmon linie znázorňuje rodovou linii Jehova, Synů Belialu, YHWH, archanděla Metatrona (pravým jménem Anubis – strašlivý Anunnaki démon).
 • Další jejich linie je Abraham, David, Mojžíš, Achnaton, Jeshewua-9, jakož i Saducejové a Farizejci.
 • Další linie je Ophanium-Enoch-archanděl Michael a tibetský systém víry (Jehova-Nefite-Drakoniánci - Orionští Synové Balla).
 • Velmi negativně pokřivili židovské učení kabalistických Hassidických spisů, destruktivně zvrátili učení na 10 sefirotů místo 12 na Stromu života a záměrně odstranili 6 symbolů z tradiční židovské abecedy z 28 na 22, toto provedli plejádští Jehovovi Anunnaki, odpadlíci z Galaktické federace, Ashtar Sheran a Nibiru koncil (koncil 9 neznámých a koncil 12 neznámých).
 • Channelingové skupiny a udivující učení od Thotha, Isis, Merlina a archanděla Michaela je výsledkem luciferiánského společenstva Jehovy, Galaktické Federace, Andromédských Nekromitonů a Nefilim Anunnaků.

 

11. Samjasovi luciferiánští Anunnaki z Plejád

jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu

 

 • Podíleli se na překroucení a negaci protestantských okultních spisů.
 • Stvořili mystickou školu Isis a starověké Olympské bohy Řecka a Říma.
 • Kontrolují channelingy s plejáďany a UFO kontakty s plejáďany (například Eduard Billy Majer a jeho kontakty s plejáďany).
 • Těsně spolupracují s Nibiruánskými Anunnaki Thoth-Enki-Zeta, Enlil-Odedikron a Marduk-luciferiánskou linií.
 • Stvořili Mahátma a Rosekruciánské duchovní učení.
 • Kontrolují falešné channelingové kontakty s pannou Marií.
 • Jsou ve spojenectví s Nibiru Thoth-Enki a Enlil-Odedikron Anunnaki, Zeta Retikuli, Andromédskými Nekromitonskými hybridy a kentaurskými luciferiánskými Anunnaki.

 

12. Thoth-Enki-Zephelium Anunnaki

jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu

 

 • Iniciátoři Luciferovy Smlouvy v roce 9650 př.n.l., která zahrnuje finální cíl vytvořit NWO či OWO – Nový světový řád či jeden světový řád tj. totální otroctví původně svobodného andělského lidu, tj. hlavní plán Nibiruánské, Atlantské dominance nad andělským lidstvem.
 • Představují dominantní sílu padlých Anunnaki skupin v boji o světovou vládu illuminátů.
 • Patří k nim řecký Hermes Tris-me-gis-tus.
 • Patří k nim řeckořímská Nibiruánská rodová linie Amuliuse a Julia Cézara.
 • Taktéž některé řecké a římské příběhy o bozích z Olympu hovoří o nich.
 • Patří k nim májský Quetzalkoatl.
 • Přinutili lidské kmeny přijmout zlem pokroucený Nibiruánský májský kalendář a Nibiruánci zlem pokroucený Juliánský kalendář v Římě.
 • Stvořili egyptské mystické školy Osirise-Isis.
 • Stvořili atlantské Smaragdové desky (opsali přeložená data ze Smaragdovou smlouvou chráněného 11-tého CDT disku, který ukradl Thoth v roce 22340 př.n.l.) a upravili vše podle svých zájmů.
 • Stvořili atlantskou mystickou školu tzv. Bratrstvo hada.
 • V roce 22326 př.n.l. vedli Nibiruánský útok Soupeřů na rasu Indigových Eieyanů a zmasakrovali je na Lemurských ostrovech Kauai a Havai s dalekosáhlými důsledky.
 • Stvořili Thothovy mystické školy Melchizedekova učení Alfa-Omega templářů.
 • Kontrolují channelingové kontakty s inteligencí, která se představuje jako Mistr Thoth Melchizedek a Lord Melchizedek.
 • Zlem pokřivili křesťanské protestantské učení.
 • Stvořili egyptské školy Osiris-Isis-Horus.
 • Většina jejich skupin byla loajální ke Smaragdové smlouvě, dokud se Thoth nestal zrádcem a nepřeběhl k padlým Anunnaki Soupeřům a odklonil se od dobra ke zlu. Zradil Smaragdovou smlouvu těsně před tehdejším Hvězdným aktivačním cyklem (SAC) a má na svědomí masakr Eieyanů v roce 22326 př.n.l..
 • Thoth později přinutil Enocha a jeho Kodazhim hybridní rasy k přeběhnutí od Smaragdové smlouvy k Luciferově úmluvě v období 10500 př.n.l. a tím se spustil dlouhodobě plánovaný záměr templářských rytířů Luciferské rasy Hyksosů na ovládnutí Země a ustavení doby temnoty a totálního otroctví andělského lidu, plán na vítězství temných sil odporujících Centrálnímu Zdroji v cílovém období SAC 2000-2022.
 • Těsně spolupracují s nibiruánskými Enlil-Anunnaki z Odedikronu, Samjase-luciferiánskými Anunnaki z Plejád (prvořadí spojenci), Zeta Reticuli Zefelium, Andromédskými Nekromitony, Drakoniánci, Jehovavy Nefilimy (prvořadí spojenci), kentauřanskými luciferiánskými Anunnaki a jejich iluminátskými pozemskými hybridy.
 • Kontrolují dnešní hnutí New Age a usilují se o infiltrace do kolektivů soudobých Indigových dětí, které se snaží astrálními implantáty svézt z jejich lidstvu nápomocné cesty.

 

Na závěr si jen poznamenejme, že s tím jak jde celá diskutovaná šachová partie do finále, děje i uvnitř UIR se velmi a rychle mění, takže v dnešních dnech je aktuální koaliční situace již jiná. Dlužno podotknout, že na misku vah strany Soupeřů se nově tlačí zejména kolektivy kolem drakoniánských Nekromitonů (Černá agenda), na úkor kolektivů padlých andělů, Anunnaků (Belial agendy). O tom si však něco víc řekneme až v závěru našeho seriálu.

 

Předtím se však ještě vrátíme ke klíčovým  událostem 20.století.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1