Toto je velmi důležité téma pro vás i vaše děti. Dbejte na to, abyste přijímali pouze kvalitní stravu plnou světla, namísto umělých potravin. Ty obsahují škodlivé látky, které ničí váš imunitní systém.

 

Například maso: uvědomujete si, že vám naprosto škodí ? Víte, že konzumací masa si ničíte kompletní buňkovou strukturu ? Dobrovolně v sobě ukládáte informaci smrti a ještě vám to chutná ! Divíte se, proč býváte nemocní, trpíte různými neduhy, topíte se v depresích a nechápete, proč se u stále více lidí vyskytují agresivní sklony a touha zabíjet.

 

Mnozí z vás ochotně do svého těla přijímají hormony smrti, bolest a neskutečné utrpení zvířat, aniž by se nad tím kdy zamysleli. Dobrovolně si plníte své žaludky a tělo zhoubnými informacemi, které se smíchávají s vašimi buňkami. Jste závislí na hormonech smrti, a vůbec vás nenapadne položit si otázku, proč je tomu tak. Nezodpovědně se stavíte k utrpení a nekonečné bolesti zvířat. Své chování zdůvodňujete tím, že vaše tělo maso potřebuje, abyste si zachovali zdraví. Dovolte mi říct, že je to velký omyl ! Záměrně jste udržováni v této lži, abyste do svého těla přijímali smrtící informace a dobrovolně jej tak oslabovali.


Bytosti lidské rasy žijící na planetě Terra jsou - s výjimkou bytostí žijících na nízkých úrovních - jediné, jež se živí masem těl jiných duší. Je to zvrácenost, která se odehrává jenom na vaší úrovni bytí. Zvířata v naprosté a nezištné lásce souhlasila kdysi s tím, že budou podporovat váš proces uvědomění. Doufají, že jednoho dne zastavíte své nedůstojné konání a uvědomíte si to. Trpí pro blaho všech bytostí v Univerzu a v hluboké lásce přijímají od vás, tyto nepopsatelné bolesti. Umíte si co aspoň přibližně představit, jaká muka kvůli vám podstupují ? Máte třeba jen nepatrné tušení, co jim způsobujete ? Víte vůbec, jak nesmírně trpí, než je rozporcujete a sníte ? Uvědomujete si, že jsou většinou řezána zaživa, že jsou často ještě při plném vědomí a řvou nepopsatelnými bolestmi ?

 

Jak potom můžete jejich maso bezmyšlenkovitě či v klidu pozřít a myslet si, že vás udrží zdravé ?

 

Už jenom sledovat jejich utrpení je trýznivá zkušenost. Pakliže ale tento hrůzostrašný scénář ještě korunujete konzumací plnou požitků, to již hraničí s extrémy. Kam se podělo v momentech požitků vaše vědomí ?

 

Jak si můžete myslet, že kousek masa z bytosti milované Prvotním zdrojem vám může dělat dobře ?

 

Škodu, kterou tímto sobě i své duši způsobíte, nelze ani popsat lidskými slovy. Jste vskutku závislí na mase jiných tvorů. Spolu s masem vašich přátel a milovaných bytostí Prvotního zdroje však přijímáte i jejich bolest, nekonečná muka a strach. Ještě stále se podivujete nad úpadkem lidské rasy ?

 

Nechápete, proč se děti už v raném věku chovají chladnokrevně a bezcitně ?

 

Proč se láska vytrácí z planety Terra a proč zde vládnou války, nepokoje, nenávist, hněv, strach, pochyby, nemoci a jiné nízké stavy ? Proč vás ovládají tyto emoce ? Kdysi tato planeta poskytovala přístřeší všem bytostem, jež vedle sebe žily v této husté rovině bytí v klidu a harmonii. Lidská rasa žila v míru se zvířecí a nedocházelo k žádnému krveprolití. To způsobila až deformace vaší dokonalé dvanácti vláknové DNA. Od těch dob mají na vás skutečně mocní vaší úrovně bytí nesmírný vliv. Nebylo v plánu, abyste zabíjeli jiné bytosti a pojídali jejich maso. Také byste přece nesáhli na maso z mrtvol svých spolubližních! Jakmile se k vám na veřejnost dostane nějaký případ kanibalizmu, na celém světě to způsobí neskutečný poplach. Otřásáte se odporem a říkáte, jak je to strašné. Ani své domácí miláčky byste si nenaložili na talíř a s chutí nepozřeli. Děláte rozdíly tam, kde žádné nejsou.


Každé zvíře má duši a prožívá stejné pocity jako lidé. Vnímá lásku, radost, smutek, má pocit, že patří k rodině, prožívá bolest, utrpení i strach ze smrti. Jak to chcete při plném vědomí zodpovědět nebo zdůvodnit, že mu tak nesmírně ubližujete ? Co se to stalo s lidskou rasou ? Kde jsou hranice, které jste si sami vytyčili ? Jaký je váš vnitřní postoj k těmto otřesným činům ? Jak se můžete každý den podívat sami sobě do očí a být v pohodě? Z celého srdce vás prosím, prociťte ono ve svém srdci! Na zvířata se již dlouho nedíváte jako na živé tvory, ale jako na součást vašeho jídelníčku. Chováte je a následně zpracováváte, aniž byste se zamysleli, kolik hrozného utrpení jim svou touhou po mase způsobujete. Proč se na ně díváte jako na potravu, a nikoliv jako na neoddělitelnou součást Prvotního zdroje, rovněž stvoření Pratvůrce, vaší-vašeho matky-otce Božství ? Co se ve vás děje, když konzumujete jejich zhanobená těla, přičemž si myslíte, že vám utýrané maso udělá dobře? O, lidé, nesmírně se mýlíte, sešli jste na cestu lží a intrik. Zabíjením svých bližních držíte svého ducha v temnotě zapomnění, a bráníte tomu, aby se k vám dostalo božské světlo. Vzdálili jste se od Prvotního zdroje a neustále klesáte níž a níže. Jak můžete zvířata připravovat o jejich dech ? Způsobujete jim neskutečné strasti a škodíte tak sobě i svým dětem.


Jste jediní tvorové v celém Univerzu, kteří jedí své spolu obyvatele a přátele.

 

Je to pro nás vskutku otřesná podívaná. Pokud by zvířata nepřistoupila na to, že vás budou podporovat na vaší cestě k pravému a hlubokému poznání, už dávno bychom zasáhli. Jsou to velkolepá, milující stvoření, jež se z bezmezné lásky k vám obětovala, aby vám napomáhala při procesu nalezení sebe sama. Proto přijímají s nezištnou láskou všechny ty hrůzy, co jim způsobujete ! A vy si to ani neuvědomujete! Umírají nesmyslnou smrtí a většina z vás se nad tím nikdy nezamýšlí. Zacházejte s respektem se všemi obyvateli vaší planety.

 

Opravdu, ne inkarnovali se na tuto úroveň, aby člověku sloužili jako jeho potrava. Dokud si toto neuvědomíte, budou vám s láskou sloužit, až to jednoho dne pochopíte a zbavíte je tohoto utrpení. V období vrcholu vývoje kultur nové doby bylo běžné u některých rituálů obětovat zvířata nebo lidi. Kněží doufali, že si pomocí těchto obětí nakloní bohy. Tyto rituály se však prováděly pouze pro iluzorní božstva. Nebylo to však vzývání opravdového Stvořitele a bohů Světla. Oběťmi a krveprolitím je možné při volat pouze nižší formy bytí obývající nižší sféry. Nedosáhnete jimi ani Prvotní zdroj, ani světelná božstva. Nízké chování vždy přitahuje jen sobě rovné, čili nízké vibrace. V dobách světla nebyla obětována jediná duše ani nebyla prolita - jako oběť bohům - jediná kapka krve. Zapomeňte na tuto pohádku, je to nic než lež a klam. Bohové byli vyvoláváni jedině pomocí nejrůznějších kadidel a zaříkání světla. Magie slova a ryzost srdce poté otevřely brány světla a volání byla vyslyšena. Jestliže byla přitom prolita krev, bohové se nikdy neprojevili.


Zapomeňte na to, co se píše ve vašich knihách. Nejsou v nich slova pravdy ani moudrosti. Slouží jen k tomu, aby vás svedly z cesty pravého poznání.

 

Mnohé z toho, co říkají knihy, je klam.

 

Abyste se dověděli pravdu, většina z nich by musela být kompletně přepsána. Dějiny planety Terra jsou vesměs mylně zpracovány zejména ve školních učebnicích. Vy však berete poselství starých dob jako pevně dané, a jen zřídka je prověřujete svým srdcem či duchem a neptáte se, zda jsou též pravdivé. Řídíte se heslem co je psáno, to je dáno, a bezmyšlenkovitě to přijímáte jako nezlomnou realitu. Pozůstatky z dávných dob se pokoušela vyložit řada bytostí lidské rasy, a tak se z těchto poselství postupem času vytratily důležité části. Výsledek je ten, že v historii lidstva bylo mnoho ze starých moudrostí překrouceno. Ve své současné podobě nereflektují pravdu - a neplní svůj dávný a pravý účel. Lidský rozum obdařený trojrozměrným úhlem pohledu není schopen vyložit starodávné vzkazy, neboť se je neustále snaží interpretovat z perspektivy profánního světonázoru. Jazyky lidstva nejsou ve stavu předat celou pravdu; čímž se pravý význam spisů vytratil. Probuďte se a vezměte plnou zodpovědnost za svůj život do svých rukou !

 

Především naslouchejte svému srdci a nenechejte se svézt z cesty moudrosti, pravdy a živého poznání. Dokud zůstanete zajati ve hmotě, nebudete-li respektovat své spoluobyvatele na planetě Terra a budete-li se živit jejich masem, nemůže vašimi buňkami proudit božské světlo a vaše tělo se nedokáže vymanit z pout této úrovně bytí. Inu, uvědomte si, co činíte a hlavně jak. Přemýšlejte o svých činech a nepovažujte za realitu vše, co se venku děje. Je to tak vytvořeno záměrně, aby lidská duše skrze svodné pokušení a záměrně nepřehledné okolnosti nepostupovala vpřed. Téměř vše na Zemi je nějakým způsobem manipulováno. Vaší úlohou je, abyste nahlédli za oponu zapomnění a nevěřili všemu, co vám sdělují média nebo politici. Téměř nic z toho, co se okolo vás odehrává, neodpovídá skutečnosti. Mocní vámi manipulují a drží vás daleko od pravdy, tudíž je pro vás nesnadněji vůbec rozpoznat.

 

Od začátku je vám vštěpováno, že maso nutně potřebujete, a vy tuto cíleně překroucenou informaci bezmyšlenkovitě uplatňujete ve svém životě. A tak se vaše děti již od útlého věku dostávají do kontaktu s hormony smrti, čímž je svazují pouta této úrovně bytí. Jejich nevinné vědomí není ještě schopno se samo na základě vlastního poznání z těchto vazeb osvobodit; a je vydáno napospas přesvědčení jejich rodičů.

 

Opakovaně vás nabádám, abyste pozorně sledovali složení jídla a vyvarovali se škodlivých přísad, jež jsou nyní téměř ve všech potravinách na vašem trhu. Ničí vaše buňky, DNA, tím i celý imunitní systém.

 

Je snadné vám je naservírovat, protože jste si z pohodlnosti oblíbili hotové pokrmy. A vůbec, jste příliš pohodlní, co se týká vašeho stravování. Je vskutku podivuhodné, že se nezamýšlíte nad tím, jakými jedy denně plníte své tělo. Mezitím se tiše propašovaly téměř do všech potravin; nic nezůstalo nedotčené. A tak jsou vaše děti již od malička konfrontovány s nejrůznějšími druhy škodlivých látek, které ničí buňky jejich malých tělíček, a proto jsou stále náchylnější k nemocem všeho druhu - včetně těch, které vám v současné době ještě nejsou známé. Na planetě Terra se objeví nové nemoci, jež vyplynou z vaší pohodlnosti; a vy je dobrovolně vpustíte do svého života ! Již dnes se objevuje stále více nových nemocí, avšak vy tento fakt dáváte za vinu prostředí či civilizaci. Přitom jste to vy, kdo bezmyšlenkovitě každý den plní těla vašich dětí jedy a nepřemýšlí, zdali jsou prospěšné svému nebo jejich zdraví. Neustále jsou po ruce nějaké pamlsky, ba lehkovážně je dáváte těm nejmladším. Denně tak poškozujete jejich těla.

 

Dbejte na své zdraví, žijte vědoměji a nedovolte, aby se do vašeho těla dostaly nekontrolované jakékoliv škodliviny.

 

Při nákupu potravin buďte pozorní a všímejte si na obalech textu psaného drobným písmem.

 

Snažte se vyhnout všem umělým aromatickým látkám, barvivům, zesilovačům chuti a takzvaným éčkům. To platí i pro nápoje, a zejména ty dětské, poněvadž právě ony obsahují většinu jedů. Nápoje si raději míchejte sami. Téměř všechny výrobky, které jsou k dostání jako hotové, obsahují substance, kvůli nimž churaví vaše těla. Jejich cílem je zničit vaše zdraví a udržet vás v zajetí této úrovně bytí. Zabýváte se svými starostmi a problémy, a mezitím svět ohrožují stále nové nemoci. Jsou vytvářeny uměle souhrou nejrůznějších faktorů. Škodlivé látky, které přijímáte ve stravě, ze vzduchu (jenž potřebujete k životu), nebo v lécích, spolu vytvářejí jedovatý - vždy jinak namíchaný - koktejl určený ke zkáze vašeho těla. Životem kráčejte s očima otevřenýma, věnujte větší pozornost výběru stravy a vezměte zodpovědnost za zdraví své i za zdraví svých dětí do vlastních rukou.

 

Uvidíte, kolika alergií se najednou zbavíte, a vaše tělo se začne uzdravovat. Stále méně budete nuceni chodit k lékařům, a pokud se vaše duše z nějakého důvodu nevychýlí z rovnováhy, nemoci se vám vyhnou. Vězte i to, že téměř všechny léky vaší úrovně bytí vznikly při utrpení mnoha milionů nevinných zvířat. Jsou mučena, zneužívána a zabíjena, abyste se vy mohli léčit. Ve skutečnosti vám však tyto léky nijak nemohou pomoci, protože byly vytvořeny z negativní energie utrpení a smrti, kterou pak do sebe tímto způsobem přijímáte. Jak by vám takový lék mohl být nápomocný ? Na krátkou dobu sice pocítíte zlepšení, ale další účinky na sebe nenechají dlouho čekat; systematicky tak ničíte své tělo a energeticky se vážete na tuto existenční rovinu. Vaše tělo je zotročováno a jeho aura je krok za krokem náchylnější vůči náporu cizích energií, čímž se mimo jiné ničí zbylé neporušené řetězce DNA. Vaše tělo musí proto degenerovat a vaše buňky musí mutovat, poněvadž jste se dostali do bludného kruhu smrti. To je zákon, neboť každá příčina k sobě přitahuje odpovídající účinek. Uvědomte si, že všechny tyto procesy řídí někdo cizí. Dobrovolně oslabujete těla svých dětí tím, že dovolujete, aby byly už v raném věku konfrontovány se škodlivými látkami v podobě injekcí. Co vám nahání takový strach, že tomu bezmyšlenkovitě obětujete své nejdražší ? Zaposlouchejte se do svého srdce a všimněte si, jak svého ducha zastrašujete. Cožpak nevíte, že právě z tohoto strachu pramení vaše současná realita ?

 

Jestliže vás neustále sužují obavy z určitých nemocí, automaticky začnete tyto nemoci přitahovat.

 

Žijte v souladu s přírodou; na vaší úrovni bytí vytvořila úžasné byliny, jež v sobě nesou energii lásky.

 

Vznikly z lásky k lidské rase a tvorům žijících na planetě Terra. Inspirujte se u volně žijících zvířat - hledají kolem sebe rostliny, jež jim pomáhají uzdravit se, a využívají svůj instinkt k tomu, aby je ve svém okolí našla. I vy těmito schopnostmi disponujete a víte, jak tyto prostředky využít. Je to pro vás ta výsostné nejlepší medicína. K tomu, abyste se vyléčili, není třeba utrpení a mučení zvířat. Mnoho z vás je již na správné cestě a zná moc, kterou vám poskytuje příroda. Máte k dispozici ty nejlepší pomocníky a dostáváte podněty zvenčí prodchnuté láskyplnou léčivou energií. Využívejte jejich úžasnou moc a pomáhejte si léčivými bylinami rostoucími ve volné přírodě. Vězte, že každé vaše onemocnění má nějaký důvod. Najděte tuto příčinu a pracujte s ní vědomě pozitivní silou myšlenky. Jeli to třeba, odstraňte ze svého okolí škodlivé vlivy, a vždy pamatujte, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch ! Pokud spočíváte ve svém středu a vyhnete-li se nežádoucím vnějším vlivům všeho druhu, nemoc ani jiné neštěstí vás nikdy nezastihnou. Posilněte v sobě toto poznání a chraňte sebe i své děti před veškerými škodlivinami. Nedopusťte, aby s nimi vaši potomci přišli do styku. Vyslyšte má slova a řiďte se jimi ! Získejte zpět svoji duševní svobodu a převezměte zodpovědnost za své zdraví i celistvou auru.

 

Jestliže je s vaším tělem něco v nepořádku, ihned vám to dá najevo, a vy jej můžete sami opět uzdravit. Vaše zdraví i zdraví vašich dětí je pouze ve vašich rukou. Prosím vás, abyste si vzali k srdci, co vám zde říkám. Vylučte informaci smrti ze svého těla i vědomí a znovu se staňte jasnými bytostmi, jimiž skutečně jste. Budete-li i nadále jíst maso, bude se ve vašem těle ukládat informace smrti, následkem čehož budete stárnout a nakonec též smrti podlehnete. Právě tenhle fakt a víra, že jednoho dne zestárnete a budete muset zemřít, vás svazuje s iluzorní realitou smrti. Jenže vy máte možnost volby !

 

Pro jakou cestu se rozhodnete ? To, co vám tu sděluji, je absolutní pravda a způsob, jak dosáhnout věčného života v mladém, zdravém těle. Tady máte klíč !

 

Spolu s ryzí, jasnou silou myšlenky je to cesta do věčnosti, ven ze spirály smrti. Cítím, jak je pro vás těžké přistoupit na skutečnost, že smrt na vaší úrovni bytí je pouhou iluzí a popravdě neexistuje. Inu, není to snadné pochopit. Váš rozum proto často přemůže hledajícího ducha, přetáhne jej na svou stranu a uvězní vás v realitě vašeho vnitřního přesvědčení. Rozum je s vnějšími okolnostmi vašeho života více méně srozuměn i spokojen a z pohodlnosti se mu nechce za pravdou honit. Řada lidí žije v materiálním blahobytu, avšak natolik se vzdálili od cesty za světlem svého skutečného já, že hmota je v této iluzi zcela vězní. Nedokážou rozpoznat, že hmota se má využívat k radostným účelům a uchylují se k nízkému chování. Často jsou domýšliví, sobečtí či chamtiví a vymezují se vůči méně majetným osobám, než jsou oni sami; čímž se ve hmotě ještě více ukotvují. V pravém slova smyslu zaprodali svoji duši temné stránce života. Materiální statky by se vždy měly využívat k pozitivním účelům. O vše, čeho má člověk nadbytek, by se měl podělit se svými bližními. Jinými slovy, měl by nechat proudit pozitivní energii nadbytku k ostatním. Bohužel, na to přijde pouze několik málo majetných jedinců. Ti ostatní buď onemocní, poněvadž hmota svazuje jejich ducha, nebo se zastaví proud energie a ucpe jejich vědomí. Následkem toho se jejich srdce zatvrdí a odvrátí od cesty moudrosti. Někdy se stává, že při těžké nemoci dojdou určitého vnitřního poznání, ale když ho chtějí také uplatnit, nakonec přitom ztroskotají. Mnoho z nich krátce před smrtí prožije jakýsi záblesk vědomí, načež začnou věřit v něco vyššího a mocnějšího. Vzpomenou si přitom na svůj původ, odkud přicházejí; a většinou jim tento pocit usnadní odchod z tohoto světa. Slyší, jak je k sobě povolává jejich vyšší Já, a v posledních hodinách života se takříkajíc naplňují světlem, aby se zbavili iluze strachu ze smrti. Část z nich instinktivně ví, že přechází do důvěrně známého světa, necítí bolest a odhazuje smutné vzpomínky, které je vážou na tuto úroveň bytí.


Duše tak připravuje umírající tělo a osvěcuje mu cestu k síním přechodu i nového počátku. Od tohoto okamžiku vědomí ví, odkud kdysi přišlo a kam směřuje. Naráz si pak bytosti přejí mít více času, aby poznání, jež získaly v tomto stavu vědomí, mohly uplatnit ještě ve svém současném životě. A duše pochopí, že znovu naletěla iluzi smrti a že se musí opětovně vrátit na planetu Terra, aby prožila stejný proces. Duše se tak vrací ke svému počátku a poté míří do síní zapomnění, aby se znovu narodila. Je pouze na ní, zda ve své inkarnaci dosáhne hlubokého poznání. I přesto, že takovýto skok vědomí nebyl v této inkarnaci v jejím plánu, na základě svobodné vůle a jejím svobodným rozhodnutím se tento proces poznání může okamžitě spustit. Pokud je bytost schopna si tuto pravdu osvojit, může se v rámci kterékoliv inkarnace vymanit z vazeb smrti a hrubé hmoty. Svůj osud můžete ovlivnit kdykoliv - jeho podoba není nijak pevně stanovena. S dosaženou moudrostí můžete měnit vnější okolnosti ve svém životě, a sice hned. Jestliže jste toto pochopili, stali jste se skutečnými mistry hmoty. Poznali jste smysl i cíl své inkarnace ve hmotném světě a vymanili se z jeho vazeb. Nenechávejte se jimi svazovat a naučte se sami rozhodovat o tom, co bude vaší realitou, a co nikoliv! Nenechejte si vnutit dobře míněné rady či přesvědčení ostatních a nevzdávejte se takto odpovědnosti nad svým životem. Rozhodnutí by mělo vycházet z hlubokého poznání vašeho srdce a ze stavu vnitřní rovnováhy; všechno ostatní není vaše realita, čili nepatří k vašemu životu.

 

Nenechejte se vtáhnout do víru strachu permanentně hrůznými zprávami z médií, které vás katapultují do temnoty a ještě hlouběji do materie. Vystupte z rozjetého vlaku a změňte směr jízdy svého života. Vykročte cestou, jež je pro vás ta pravá, nikoliv tou, jíž jdou tisíce jiných. Měli byste konat bezúhonně, ze svého vyrovnaného nitra - a nenechat se ostatními zviklat či donutit jít špatným směrem. Nikdy si nenechejte vnutit názor jiné bytosti; zůstaňte věrni pouze svému vnitřnímu poznání. Všechny životní cesty jsou rovno-cenné; v závislosti na úrovni vývoje každé bytosti je každá cesta individuální. Vždy naslouchejte svému srdci a vnitřnímu pocitu. Žijte vědomě podle toho, co vám říká vaše nitro, a nikdy se nepodvolujte vůli někoho jiného. Zacházejte se všemi tvory žijícími na vaší domovské planetě s respektem a naplňujte svůj život světlem poznání. Vyklouznete tak ze svého zámotku a vkročíte do krásnější reality bytí, jež je plná světla. Držte se daleko od pout temnoty a smrti. Až se jich zbavíte, stanete se mistry života. Nesuďte jiné, kteří ještě (možná) nedosáhli vašeho stupně poznání. Buď nemohou konat, myslet či cítit jinak, nebo ještě nejsou vnitřně natolik daleko, aby tuto moudrost přijali. Rozhodli se jít jinou cestou, jež je ta vaše; a poznání dosáhnou snad v jedné z příštích inkarnací. Tuto skutečnost nelze obejít, neboť je to pravda o vysvobození se ze spirály smrti. Teprve poté, až na to bytost přistoupí a pozná to, vymaní se ze smrtelných pout; může pak vystoupat do vyšších sfér vědomí. Ať vás má slova upozorní na překážky na vaší životní cestě, abyste je s láskou mohli obejít! Ať moc vašeho ducha a síla lásky osvítí vaši stezku k moudrosti a pozvednou vás do vyšších sfér bytí !

 

Ať se tak stane !

 

V hluboké lásce Váš přítel z Hvězd

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1