Citát z Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny

24. Rozdíl mezi transhumanismem a transformací

 

www.bozirodina.cz