ČÍM VYŠŠÍ VIBRACE MÁTE,TÍM JE PRO NĚ TĚŽŠÍ VÁS OVLÁDAT! LÁSKA JE LÉKEM NA VŠECHNO !

 

„Implantáty (materiální – pozn. zpracovatele) jsou technické součástky určené k přenosu dat mezi objektem umístění a tím, kdo je vložil. Slouží též k ovlivňování nervové činnosti libovolným směrem. Jsou to složitě strukturovaná technická zařízení, která umí ovládat a vkládat do toků vlastních myšlenek cizí myšlenkový potenciál. Tím je bytost manipulována (je jako loutka – pozn. zpracovatele).

 

Více info. zde:

 

CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM ?

 

http://www.universe-people.cz/texty_vytahy/htm/cz/cz_co_je_s_vasim_duchem_dusi_fyzickym_telem.htm

 

Vše se děje s jeho vědomím a vlastním přičiněním. Jsou to vesměs bytosti negace, jež používají tohoto způsobu kontaktu a spojení vědomí s lidmi. Vyvolávají tak různé stresové stavy, které přesně ladí k jejich mentálnímu prvku a tak toto je zdrojem jejich energií. Nepracují s vibracemi lásky. Jsou propastně dole v hrubém poli myšlení. Přesto je možné, že jejich technika je tak vyvinutá. Jsou však v nevědomosti co se týká zákonu odrazu a tak neví, co pro ně přijde. Jednou i oni projdou ději vyrovnání osudů, a pak budou muset znovu začínat. Je to mnoho věků, o které se vrátí zpět (návrat do jeskyně – pozn. zpracovatele). Přesto i oni dojdou poznání Podstaty, jen v jiném postupu osudu.“


Implatáty jsou mnohdy mikroskopicky malé, takže běžně nejsou vidět. Jediný způsob, jak se jich zbavit, je chirurgické odstranění chirurgem a hlavně změna myšlení a chování k lepšímu, jinak jej osoba může obdržet znovu.


II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU

 

http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_2_sdeleni_401_500.htm

Žijete v zóně vymístění, kde je z duchovních důvodů povoleno používání jakýchkoli metod ovlivňování a manipulace lidských bytostí. Tento stav bude trvat do konce tohoto cyklu času, do úplné eliminace negativního stavu. Duše a duch drtivé většiny lidí jsou izolovány od ega a komunikace mezi nimi je omezena jen na nezbytné minimum, aby byla bytost schopna alespoň tohoto mrtvého života. Jenom tak je možné, že v těchto náročných podmínkách vydrží, aniž by se úplně zbláznila. Čím vyšší vibrace máte, tím se vám „rozšiřuje vědomí“, přesněji: uvolňuje se ze sevření „svěrací kazajky“ ovládacích programů, které používají negativní entity, aby z vás udělaly poslušné loutky systému. Názorně je to ukázáno ve filmové trilogii Matrix (přestože nepochází z pozitivního stavu, jako jiné filmy s duchovním poselstvím, je dobré ji vidět).

Pseudotvůrci, stvořitelé lidské rasy se vracejí na planetu Zemi/Nula se sluneční párovou soustavou Nibiru. Zatím vládnou prostřednictvím svých zástupců z nejvyšších míst pekelné hierarchie, po rozdělení lidstva a jejich příchodu se sami ujmou vlády přímo zde, v této realitě, která se propadne na pozici 1.

 

Na Měsíci, přesněji pod povrchem tohoto zčásti umělého tělesa mají umístěny základny s obrovským množstvím počítačů, které jsou technicky vyspělejší, než znáte, a obsahují údaje o každé bytosti na Nule, tzv. životní pásky. Každý počítač obsluhuje mimozemská entita (nejčastěji „šedivák“), která plní příkazy svých nadřízených a zadává program ovládání dané lidské bytosti ve všech oblastech jejího pseudoživota (podrobnější informace najdete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista -

 

Kapitole 29. NĚKOLIK OBJASNĚNÍ STRUKTURY A POVAHY ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

 

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_29.htm

 

Přímo na planetě Nula jsou umístěny výkonné počítače, které shromažďují veškeré informace o každém obyvateli a zachycují komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu. Zároveň probíhá zkušební provoz podkožních čipů RFID, které omezují spojení se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem a bytostmi pozitivního stavu na nepatrnou úroveň a zvyšují tak míru ovládání na 99,99 %. Povinné čipování spustí elity pod vedením Pseudotvůrců hned po rozdělení lidstva.

Jak se vymanit z této pavoučí sítě, do níž jste se dobrovlně inkarnovali, abyste pomohli lidským bytostem transformovat se do pozitivního stavu? LÁSKOU. Jak jsem už vícekrát sdělil, každý má ve své DNA program probuzení z iluze tohoto matrixu. Jakmile je spuštěn, nastává různě dlouhé období hledání a postupného nalézání svého pravého já, spojení s multidimenzionální rodinou a se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Postupujete krok za krokem po duchovní spirále a ne vždy je tento vzestup plynulý a bez škobrtnutí, či propadu. Je provázen mnoha duchovními zkouškami, mnohdy na hranici únosnosti, duševním i fyzickým utrpením. Čím vyspělejší bytost, tím větší míra utrpení na duchovní cestě. Stáváte se citlivějším k bolesti a strádání jiných bytostí a celé planety, zbavujete se strachu z čehokoli, sobectví a honby za majetkem a penězi, měníte své priority. Jakmile si uvědomíte pravou podstatu fungování negativního stavu, přestáváte se řídit naučenými stereotypy, vybočíte z řady a mnozí se pustíte proti proudu. Způsobíte tím zmatek a pohotovost negativních entit, které vás mají na starost. Budou se snažit ze všech sil vás udržet v síti, ale čím výše se posouváte na spirále duchovního vzestupu, čím vyšší vibrace máte, tím je pro ně těžší vás ovládat. V určitém okamžiku už na vás nebudou mít vliv, odpojíte se z matrixu a vaše světlo bude zářit do vesmíru, protože se protrhá pouzdro z energoprotoplazmy, ve ktrém je uvězněna duše (v intermediálním světě) a duch (v duchovním světě) během pobytu v zóně vymístění. Jedna osvobozená bytost dokáže vyvážit negativní energie tisíců až statisíců spících a ovládaných lidí.

 

Více:
19. kapitola - Ovládání lidstva negativními entitami - http://www.bozirodina.cz

 

Dále:

 

Zdroj:  Karel Konečný – Google+