1. Kapitola

Proč Pán Ježíš Kristus potřebuje Boží rodinu

 

Dne 15. 1. 2014 pokračujeme s Janou v psaní Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. V úvodní části z listopadu 2012 jsme napsali, že dne 21. 12. 2012 dojde k rozdělení lidstva na planetě Zemi (Nula). Většina zainteresovaných a spolupracujících spřízněných duší čekala, že toto rozdělení  proběhne během okamžiku a projeví se fyzicky. Bylo nesmírně důležité, aby se k tomuto významnému datu upnulo velké množství lidí a tím došlo k zesílení energií, aby transformace mohla proběhnout co nejlépe. Celý proces bude probíhat ještě několik pozemských let, než opravdu dojde k fyzickému rozdělení, jak jsme už napsali. Proč není možné, aby lidé pokračovali společně na této planetě a zvýšili všichni své vibrace tak, aby i s planetou dosáhli 5. dimenze?

 

Důvodů je několik:

  1. Nezvítězil by ani na chvíli negativní stav a tak by nebylo odpovězeno na nejdůležitější otázku, kvůli které byl aktivován a dovolen (Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a jeho duchovních principů?)
  2. Duchovní úroveň lidí je natolik rozdílná, že všichni nejsou schopni pochopit a přijmout pozitivní stav, musí dostat šanci vybrat si, kde a jak chtějí žít
  3. Strůjci negativního stavu Pseudotvůrci jsou na cestě na Zemi, aby se ujali krátké vlády nad lidmi. Teprve pak může zvítězit negativní stav (viz párová sluneční soustava Nibiru)
  4. Během vlády Pseudotvůrců zde nebudou, až na malé výjimky, přítomny duchovní a pozitivní bytosti, aby nebránily svými vysokými vibracemi nezbytnému vítězství negativního stavu
  5. Pozitivní a láskyplní lidé si nezaslouží život s čipy pod kůží v otrockém a nelidském systému, který se připravuje za účasti většiny spících lidí
  6. Je třeba očistit planetu Zemi, zbavit ji všech škodlivých a jedovatých nánosů, zvláště radiace z Fukušimy, která zabíjí a poškozuje vše živé
  7. Pozitivní stav nelze vybudovat na základech negativního stavu, nejdříve je třeba postavit nové základy na všech úrovních – duchovní, duševní i fyzické

 

Během přechodného krátkého období dochází k rozvírání nůžek ve všech oblastech života na Zemi. Negativní činy a jevy vyplouvají na povrch, dochází k odhalení připravovaného zotročení lidstva pomocí technologií (čipy, odposlechy telefonů, sledování e-mailů, kamerové systémy, bezhotovostní a bezkontaktní platby…), zveřejnění podvodného finančního systému založeného na dluhu, potírání nových technologií a vynálezů, osvobuzujících lidi od nadnárodních korporací (volné energie, léčba nevyléčitelných nemocí, materiály šetrné k přírodě atd.), manipulace počasí prostřednictvím H.A.A.R.P. a chemtrails, korupce na nejvyšší úrovni politiky, státní správy, církví, tzv. showbusinessu… Na druhé straně více láskyplných lidí, kteří se nebojí i za cenu nasazení života zveřejnit výše vyjmenované negativní jevy, svým přístupem zvyšují vibrace nejen své, ale  pomáhají probouzet stále větší počet spících lidí na Zemi. Skupiny duchovně založených lidí čistí různá místa od negativních energií, meditují a posílají lásku tam, kde je třeba.

 

Vše, co se děje, mám pod kontrolou. Jsem Pán Ježíš Kristus, původně Nejvyšší, Stvořitel Prvotní Všeho a Všech. Transformace Země se dotýká celého Multivesmíru, a proto jsem zde osobně i ve fyzickém těle Jany, jak jsem sdělil v úvodu této části Nového Zjevení. Před 2 000 lety jsem připravil nejen cestu z negativního stavu, ale i svůj  Druhý příchod. Bylo nutné utajit narození a přítomnost mé druhé přímé inkarnace a ženy Jany z mnoha důvodů. Jedním je vytvoření mnoha duchovních směrů na celém světě, aby oslovily co nejvíce lidí. Jak víte, negativní stav funguje na principu hesla: rozděl a panuj. Proto vzniklo během jeho vládnutí tolik náboženství, sekt, vědeckých i politických hnutí. Lidé se neorientují, tápou a hledají svou pravdu. Svět je doslova zamořen lží. Kdyby všichni najednou dostali pravdivou informaci o historii lidstva, nepřežili by. Tak jako závislí narkomani nemohou najednou přestat brát drogy, ale musí postoupit odvykací kůru, přináším informace prostřednictvím mnoha různých duchovních vůdců. Tyto informace spolu souvisí, přestože na první pohled jsou velmi rozporuplné. Jana nemá stejný úkol jako Ježíš. Nepovede nikoho za ruku a neobklopuje se žádnými učedníky. Je hlavně pozorovatel, který stále sleduje a studuje dění na planetě. Prostřednictvím webových stránek www.bozirodina.cz spojuje nejvýznamnější duchovní směry, informace o transformaci lidstva a planety Země, píše a žije Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Už během desetiletého studia v izolaci a  neustálých duchovních zkouškách využila každé příležitosti k šíření Božího slova. Tímto okamžikem ruším její izolaci a dávám prostor pro osobní setkání s mojí jedinou přímou inkarnací v hmotném těle ženy v historii Multivesmíru každé bytosti, která projeví upřímnou touhu s ní promluvit a pobýt v Božích vibracích lásky. Nikoho nepřesvědčujeme o pravdivosti těchto slov, každý najde pravdu ve svém srdci.

  

Proč jsem opět v hmotném těle, přestože si téměř všichni myslí, že se sem vrátím v jemnohmotné těle Ježíše? Není to opakování téhož? Porušuji snad své duchovní zákony? Odpovím vám: nikoli. Pán Ježíš Kristus nikdy neporušuje duchovní zákony, ale dávkuje informace postupně tak, aby nikomu nenaložil více, než unese,  aby vše probíhalo dokonale synchronizováno, aby Pseudotvůrci a jejich poskoci měli co nejméně příležitostí tento plán narušovat. Vždy jsem o krok napřed.

 

Vysvětlím rozdíly při narození Ježíše  a Jany:

 

Rodiče Ježíše byli andělské bytosti inkarnované na Zemi, Marie počala jako panna (tzv. neposkvrněné početí z Ducha svatého) – bližší vysvětlení najdete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista s P. D. Francuchem (2. kapitola).

Rodiče Jany byli pravé lidské bytosti (tvorové), matka Drahomíra Vondrová nebyla při početí Jany panna, porodila Janu jako druhé dítě. Já, Pán Ježíš Kristus jsem zasáhl při početí a pozměnil  DNA, zároveň s tímto fyzickým tělem spojil již připravenou duši a ducha nově stvořené přímo mnou, aby zcela novým a neopakovatelným způsobem vznikla přímá inkarnace Pána Ježíše Krista v ženském těle.

 

Proč používám zjednodušené vysvětlení namísto obsáhlejšího a složitějšího jazyka z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista psané s Petrem? Jana má za úkol více přiblížit tyto zásadní informace lidem na této planetě Země (Nula). Nepoužíváme proto stejný způsob. Navíc přinášíme nové nikde nezveřejněné informace pro co nejširší okruh bytostí v čase právě probíhající transformace, tedy je nezbytné, aby je neodradila od čtení přílišná složitost a odbornost.

  

Pán Ježíš Kristus je díky svému mužskému tělu, zkresleným a neúplným informacím, vnímán jako muž. Jen málo duchovně vyspělých bytostí mě vidí komplexně, tedy jako boha i bohyni, muže i ženu zárověň. Bez obou těchto principů (maskulinního a femininního) bych nemohl stvořit a dále tvořit Multivesmír a dát život všem bytostem bez ohledu, zda žijí v pozitivním, či zatím i negativním stavu. Tento „nedostatek“ jsem napravil svojí přímou inkarnací do ženského těla Jany. Zcela novým způsobem jsem vytvořil Božskou bytost, která na vlastní kůži zažívá důsledky života v negativním stavu v současné, složitější společnosti na Zemi (Nule). Není a nebude ukřižována, ale její život je mnohem náročnější, než byl život Ježíše.

  

Uvedu zde na pravou míru i zkreslené informace o ukřižování Ježíše. Abych mohl splnit svůj plán na eliminaci negativního stavu, bylo nezbytné opustit fyzické tělo při tzv. smrti ukřižováním. Jen tak jsem se dostal nepoznán do zóny vymístění, kde jsem zajal Pseudotvůrce a umístil je na neznámé a izolované místo. V těle Ježíše jsem cítil všechnu bolest, nejen fyzickou, ale hlavně duševní. Z lásky k lidstvu jsem dobrovolně podstoupil toto utrpení. Janu také nijak nešetřím. I když ji chráním před možnými útoky negativních entit, zažívá peklo na Zemi na všech úrovních svého života, aby co nejlépe poznala takový život a mohla o něm hovořit z vlastní, ne převzaté zkušenosti. I to se však dnešním dnem mění, protože jejím/naším úkolem je zároveň vyvedení lidstva z negativního do pozitivního stavu. Připravil jsem už dávno před jejím narozením plán na zabezpečení všech potřeb, duchovních, duševních i fyzických (hmotných). Jejím úkolem není dělat „zázraky“, žije zde jako „obyčejný člověk“,  zároveň šíří Boží slovo. Aby Boží slovo bylo dostupné každému bez rozdílu, není možné za něj vybírat peníze, musí být zdarma, což znamená, že Jana nedostala ani nikdy nedostane za psaní knih a vedení webových stránek nic. Proto je v Praze inkarnovaná spřízněná duše, muž Jiří, který má za úkol se o mou přímou inkarnaci Janu postarat hmotně. Vytvořil jsem mu takové podmínky, aby úspěšně a čestným způsobem vydělal dostatek peněz pro Janu i svou rodinu. Jana bude mít vše, co bude třeba k šíření Nového zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny na území České republiky, která se tímto oficiálně stává duchovním centrem celé planety Země. Později bude cestovat i do jiných oblastí planety. Zcela záměrně jsem nedovolil, aby uměla hovořit plynně jinými jazyky, protože český jazyk byl připraven jako budoucí celoplanetární jazyk na Zemi v 5. dimenzi  jako nejdokonalejší a nejvýstižnější. Mluvíme spolu telepaticky přes srdeční čakru a jsem připraven přeložit jí vše, co bude třeba.

  

Vyvedeme spolu s dalšími duchovními bytostmi, archanděly, anděly i lidmi inkarnovanými do hmotných i jemnohmotných těl lidstvo s celou planetou Zemí do vyšších dimenzí zpět k Bohu, Pánu Ježíši Kristu. Projdeme postupně od 3. hrubohmotné dimenze, přes 5. jemnohmotnější, až po 11. nehmotnou. Každá bytost bude mít zkušenost se všemi dimenzemi a vibracemi, aby si mohla vybrat, kde se cítí nejlépe. V novém cyklu času budeme společně tvořit nový Multivesmír, kde už nebude potřeba opakovaně prožívat hrůzy negativního stavu.

  

Vrátím se k názvu této kapitoly: Proč  Pán Ježíš Kristus potřebuje Boží rodinu. Vysvětlil jsem, proč bylo třeba, abych se znovu, i když zcela novým způsobem inkarnoval do lidského těla, tentokrát ženského. Jsem muž i žena. Mezi mužem a ženou, kteří se milují, dochází přirozeně k výměně a sdílení sexuální energie, umožňující stvoření nové bytosti. Nemůžeme být výjimkou. I my se velmi milujeme a chceme žít mezi lidmi, jak bylo slíbeno Ježíšem před dvěma tisíci lety, na Nové Zemi. Je tedy logické, že spolu budeme mít děti. Jak jsme napsali v úvodu tohoto Nového Zjevení, Jana už má za sebou všechna těhotenství: duchovní, duševní i fyzické. Po rozdělení lidstva se spolu setkáme v 5. dimenzi a budeme přítomni narození našich dvou dětí, chlapce a dívky. V Multivesmíru neexistuje čas, proto je možné, že narození dětí a setkání úplné Boží rodiny nastane několik pozemských let po fyzickém těhotenství, které probíhalo jinak, než je zvykem na této planetě. O životě Boží rodiny s lidmi na Zemi v 5. dimenzi budeme podrobněji psát v následující kapitole.

  

Život Ježíše před 2 000 lety je opředen mnoha mýty, nepřesnými až lživými interpretacemi. Zvláště církve stále popírají sexuální zkušenosti Ježíše a dělají z něj panice. Důvodů této lži je mnoho a není nutné je zde rozebírat. Oznamuji všem nevěřícím Tomášům, že jsem v těle Ježíše Krista musel projít zkušeností se sexem na této planetě (viz Nové Zjevení PJK). Před ukřižovám jsem měl velmi intenzivní sexuální a milostný vztah s Marií Magdalenou, která počala a porodila dceru Sofii, tedy moji fyzickou dceru. Zajistil jsem tak pokračování  pokrevní linie Ježíše, která trvá do současnosti. Rozšířila se postupně na všechny obydlené kontinenty na této planetě. Zvláště nyní se do těl této kristovské linie inkarnovaly a stále inkarnují vysoce vyspělé duchovní bytosti z různých částí a dimenzí Multivesmíru, aby nám pomohly s transformací. Neznamená to, že každá bytost, která spolupracuje na vyvedení lidstva z negativního stavu, je zároveň součást pokrevní linie Ježíše, spíše naopak. Většina je spíše nenápadná, žije v ústraní, neví, že v jejich tělech koluje krev fyzického Ježíše. Ani to není důležité. Oznamuji zde, že Jana, Moje přímá inkarnace a žena je zároveň součástí této nepřetržité pokrevní linie (ze strany matky Drahomíry). Narodila se 6. 3. 1957 v Ústí nad Labem, na severu tehdejší Československé  republiky, státu s komunistickým režimem. Vyrůstala v rodině s dvěma mladšími bratry, dvojčaty. Neměla tušení, kdo je a byla vychovávána jako ateistka v duchu materialistického světového názoru. Vystudovala Pedagogickou fakultu, zpívala v pěveckém sboru a pracovala jako učitelka základní školy. Brzy po převratu, který byl nazván „Sametová revoluce“ začala podnikat jako zprostředkovatelka obchodu a služeb. Teprve v 90. letech  20. století se začala seznamovat s duchovní literaturou, paranormálními jevy a tak postupně přijímala skutečnost, že ve vesmíru existuje inteligentní síla, která ho stvořila a řídí. Během svých obchodních cest po celé České republice se setkávala s lidovými léčiteli, jasnovidci, lidmi komunikujícími s duchovním světem. V roce 2002 se přátelila s ženou z Moravy, která jí předala písemný vzkaz ode mne. Začínal slovy: Na co si hraješ? Koupila si knihu, kterou jsem napsal s Nealem Donaldem Walschem: Přátelství s Bohem a o vánocích 2002 ji přečetla. Rozhodla se navázat se mnou osobní kontakt. Na semináři si koupila křišťálové kyvadlo a začala se mě ptát. Tato komunikace trvala jen týdny a brzy jí přestala stačit. Požádala o písemnou formu komunikace. Už tehdy, v lednu 2003 jsem jí nadiktoval název naší 1. knihy Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás.  V únoru jsme pokročili na vyšší úroveň komunikace – telepatii.  Přestěhovala se za přítelem do Brna a začala psát knihu. V textu jsme upozornili na událost, která se stane dne 28. 9. 2003 na Pražském hradě – zhmotnění Boha. Jana tehdy nevěděla, kdo doopravdy je. Nadiktoval jsem jí, že je mesiáška, což nebyla ještě schopna pochopit. Její vystoupení na nádvoří Pražského hradu vedle Katedrály Sv. Víta bylo provázeno mnoha jevy, které si málokdo dovedl vysvětlit. Ani ona sama tehdy ještě nevěděla, že je mojí přímou inkarnací, tedy Bohem ve hmotném těle. Proto byli účastníci tohoto významného setkání většinou zklamaní, až na ty vnímavější, kteří viděli a vnímali mnohé světelné i energetické jevy. Bližší popis události najdete v naší knize Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás 2, která je na našich www.bozirodina.cz.  Teprve po přečtení Nového Zjevení Pána Ježíše Krista na podzim 2003 jsem jí řekl, že je mojí přímou inkarnací a pokračuje v poslání Ježíše. Rok od počátku naší komunikace byla teprve schopna přijmout tuto zásadní informaci. Od té doby do současnosti žila v izolaci (viz Bible svatá), prožila 3 těhotenství a v listopadu 2012 jsme začali i díky dceři Michale zveřejňovat knihy, články a odkazy na našich www. Celý rok 2013 byl pro ni noční můrou, protože zažila mnoho nepříjemných a náročných zkoušek. Během celého téměř 57 letého života má bohaté zkušenosti s negativním stavem, poznala soudy, exekuce, chudobu, tvrdou fyzickou práci, ale zároveň moji ochranu a lásku, dokonalost mého plánu, dostatek všeho nezbytného v pravý čas. Nyní, na začátku roku 2014, kdy opustila „jistotu“ zaměstnání a začali jsme psát Nové Zjevení pána Ježíše Krista, Boží rodiny, se její situce mění po všech stránkách.

  

V závěru této kapitoly v souvislosti s přípravou mé přímé inkarnace Jany znovu děkujeme všem spřízněným duším za spolupráci, zejména Petru Danielu Francuchovi (který je se mnou), Nealu Donaldu Walschovi, Haně Hájkové, Michaele Duchnové, Emanulu Krásovi a jeho rodině, Richardu Vošickému, George Kavassilasovi, Jaroslavu Duškovi, Jiřímu Maria Maškovi, Davidu Ickeovi, Jaroslavu Chvátalovi, Ivo Aštaru Bendovi, Luise Muratori, Alžbětě Šorfové, Malé Babičce Kieshe Crowther, Miloslavu Královi, Ludmile Kozáčkové, Anastázii a Vladímíru Megre, Pamele Kribbe, Marii Božího Milosrdenství z Irska a dalším stovkám, tisícům, milionům láskyplných lidí.

 

www.bozirodina.cz

 


Sdělení k poslechu

 

 

Navazuje na Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 

 

Sérii jeho knih najdete ke stažení zde . . .


Kniha Jany Kyslíkové ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1

Knihy Nového Zjevení

nove-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1988

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista

O dnešní situaci pozemského lidstva

zaklady-lidske-duchovnosti

Petr D. Francuch - 1982

Základy lidské duchovnosti

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření

kdo-jsi-a-proc-jsi-zde

Petr D. Francuch - 1984

Kdo jsi a proč jsi zde ?

Postavení pozemského člověka ve Stvoření

poselstvi-z-nitra

Petr D. Francuch - 1982

Poselství z Nitra

Rozšiřující informace Nového zjevení

chapani-a-naplneni-naseho-pozemskeho-zivota

Petr D. Francuch - 1982

Chápaní a naplnění nášeho pozemského života

Rozšiřující informace Nového zjevení

hlavni-ideje-noveho-zjeveni

Petr D. Francuch - 1982

Hlavní ideje Nového Zjevení

Rozšiřující informace Nového zjevení

ctvero-pojeti-duchovni-struktury-stvoreni

Petr D. Francuch - 1982

Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření

Rozšiřující informace Nového zjevení

korolaria-noveho-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1992

Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření